3G repeater/3G booster

Har du dålig 3G-täckning inomhus kan du få bättre inomhustäckning för såväl mobiltelefoni som mobilt bredband med zBoost One YX400-U från Wi-Ex, en 3G repeaterstation för hemanvändare och småföretag. Den fungerar i praktiken som en minibasstation och installeras på ett par minuter.

Förstärkaren består av en enhet med inbyggd antenn, inga externa antenner behövs. För att fungera behöver du tillgång till ström och 3G täckning på den plats som 3G boostern placeras. Enheten kan hantera upp till fyra användare och en operatör per förstärkare.

Förstärkaren täcker upp till ett par rum, allt beror på var den placeras och hur mycket fysiska hinder som skymmer signalen samt vilka byggnadsmaterial som finns i väggar, tak och golv. Användningsområdena är tillexempel i villor, lägenheter, källare och mindre kontor. För att få använda förstärkaren krävs att du söker tillstånd från den operatören enheten skall användas med. Tillståndet behöver inte uppvisas vid köp men är något du förväntas söka.

Beställ direkt!

Induo Home AB

Kontakta oss direkt!